Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dalabergsskolan, fritidspedagoger 2018/2019

Skapad 2018-11-29 12:21 av Mikaela Nilsson
Medarbetarsamtal för fritidspedagoger
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en strukturerad dialog mellan dig och din chef för att:

  • Följa upp arbetssituationen
  • Föra dialog om resultat och kompetens
  • Planera för kommande år
  • Göra individuell utvecklingsplan 

Välkommen till mitt samtal agenda

Bästa medarbetare :)

Se detta som ett samtal då vi har eleverna, barnen, lärandet och dig som pedagog i fokus.

Skriv bara lite kortfattat dina tankar och reflektioner så har vi det att utgå ifrån vid samtalet.

Varmt välkommen!

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här samtalar vi om din roll, skolans uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
Namn
Kommentar…
Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
Namn
Kommentar…
Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Namn
Kommentar…
Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
Namn
Kommentar…
Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
Namn
Kommentar…
Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
Namn
Kommentar…
Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
Namn
Kommentar…
Andelen elever som känner sig trygga i skolan skall öka
Namn
Kommentar…
Andelen elever som upplever att de har studiero skall öka
Namn
Kommentar…
Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Hälsodialog
Namn
Kommentar…
Medarbetarskap
Namn
Kommentar…
Titta framåt
Namn
Kommentar…
Rektor/Chef
Namn
Kommentar…

Individuell utvecklingsplan, Individuella mål och förväntat resultat.

 Vad behöver jag utveckla och förstärka? Hur gör jag det?

 Önskad inriktning på längre sikt? Vad behöver göras?

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: