Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diserödsskolan, åk 1-6, Kungälvs kommun

Skapad 2018-11-29 03:07 av Karin Ekstedt
Samtalsmall för Diserödsskolan, Kungälvs kommun
Grundskola 7 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och mitt lärande. På samtalet:

  • Pratar vi om vad jag lärt mig under terminen, vad nästa steg är för mig och hur jag kan gå vidare i mitt lärande.
  • Tittar på den samlade bilden av min kunskapsutveckling i de olika ämnen som finns under fliken Kunskaper.
  • Utvärderar hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått. 
  • Ringar vi in mina nuvarande viktigaste utvecklingsområden och gör en framåtsyftande plan över dem.​

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin. Läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till målen och kunskapskraven i läroplanen och kursplanerna. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som skolan behöver göra för att eleven ska nå målen och kunskapskraven. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt.


Under den här fliken kan elev och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.

Inför samtalet

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande"

Kunskapsmålen i skolan finns beskrivna i skolans nationella kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan.

 

Normer och värden
Trivsel
Kunskap
Ansvar och inflytande
Kommentarer

 

Ur elevens perspektiv kan ett utvecklingssamtal se ut så här:

Hälsa alla välkomna.

Berätta om hur du trivs i skolan. 

Visa eventuellt något arbete.

Berätta om dina kunskaper just nu.

Berätta om vad du vill förbättra.

Övriga frågor.

Tacka alla för samtalet.

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans mål som eleven ska fokusera på att uppnå det närmaste halvåret. Överenskommelsen beskriver skolans ansvar för att ge stöd och stimulans så att eleven utvecklas så långt som möjligt.

Inför nästa termins samtal kommer vi att gå igenom och följa upp hur arbetet mot uppsatta mål har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven i målen i läroplanen för grundskolan. 

Hur arbetar vi med överenskommelsen?
Hur gick det?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: