Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dalabergsskolan, för lärare 2018/2019

Skapad 2018-11-29 03:25 av Mikaela Nilsson
Medarbetarsamtal för lärare F-5
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en strukturerad dialog mellan dig och din chef för att:

  • Följa upp arbetssituationen
  • Föra dialog om resultat och kompetens
  • Planera för kommande år
  • Göra individuell utvecklingsplan 

Välkommen till mitt samtal agenda

Bästa medarbetare :)

Se detta som ett samtal då vi har eleverna, barnen, lärandet och dig som pedagog i fokus.

Skriv bara lite kortfattat dina tankar och reflektioner så har vi det att utgå ifrån vid samtalet.

Varmt välkommen!

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Normer och värden Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Namn
Kommentar…
Barns/ elevers ansvar och inflytande Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt Andelen elever som känner sig trygga i skolan skall öka
Namn
Kommentar…
Andelen elever som upplever att de har studiero på lektionerna skall öka
Namn
Kommentar…
Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
Namn
Kommentar…
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Namn
Kommentar…
Utifrån din analys av din undervisning - hur väl lyckas dina elever i dina ämnen? Vilka orsaker d v s framgångsfaktorerdentifierar du som är kopplade till din undervisning t ex planering, språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt, IKT, formativt arbete, anpassningar, bedömningsarbete m m?
Namn
Kommentar…
Utifrån analys av din undervisning - Vilka kunskapskrav och/eller förmågor lyckades eleverna inte med? Beskriv hur du kan utveckla din undervisning för att möta dessa elevers behov bättre tex genom olika typer av anpassningar, upplägg, struktur, arbetssätt, metoder, bemötande osv.
Namn
Kommentar…
Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Hälsodialog
Namn
Kommentar…
Medarbetarskap
Namn
Kommentar…
Rektor/Chef
Namn
Kommentar…

Individuell utvecklingsplan, Individuella mål och förväntat resultat.

 Vad behöver jag utveckla och förstärka? Hur gör jag det?

 Önskad inriktning på längre sikt? Vad behöver göras?

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: