👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Roden gymnasiesärskola IVP4 2018

Skapad 2018-12-03 13:56 av Johan Cedergren
Gymnasiesärskola 15 - 20
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen

  • sätter upp nya överenskommelser, kunskapsmål och sociala mål

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Elevens utvärdering

 Här skriver lärare och elev ner elevens tankar om terminen som varit.

Trivsel
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Skolarbete
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övriga kommentarer

Här skriver elev och elevhandledare gemensamt i vilka steg som eleven tagit för tiden efter gymnasiet. Det kan handla om studiebesök, praktik, vardagsmatematik, handla, fritidssysselsättning och boende.

Redo för framtiden
Namn
Kommentar…

Överenskommelser

Överenskommelser kan innehålla mål som du och personalen sätter upp (i samråd med hemmet för personer under 18 år)?  Överenskommelser kan  innefatta allt från kunskapsmål till sociala mål.  

Överenskommelserna tittar vi på under nästa utvecklingssamtal.

Skolans ansvar Vad skolan och pedagogerna ska göra för att hjälpa eleven att uppnå det mål som sätts i överenskommelsen
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…