Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning av inskolning Säter ver 1.0

Skapad 2018-12-05 06:00 av Viktoria Robertsson
Underlag för uppföljning av inskolning.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vi kommer bland annat att samtala om:

  • Fick ni den information ni behövde inför ert barns inskolning hos oss?
  • Känner ni att ni nu får tillräcklig information om verksamheten på förskolan?
  • Hur tycker du/ni att inskolningen har fungerat?
  • Hur tycker du/ni att lämning/hämtning fungerar?
  • Märker du/ni någon förändring hos ditt/ert barn sedan han/hon börjat på förskolan?
  • Upplever du/ni att ditt/ert barn trivs på förskolan?
  • Funderar du/ni över något i verksamheten?

 

Detta är några frågor vi kommer att diskutera. Har ni andra frågor, ta gärna med dem till vårt samtal.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Tankar och reflektioner kring inskolningen

Pedagogernas tankar och reflektioner:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
-
Vårdnadshavares tankar och reflektioner: Exempelvis om ni fick tillräckling information i samband med inskolning, om ni funderar över något i verksamheten.
-
Era reflektioner om hur barnet upplevt inskolningen Märker du/ni npgon förändring hos ditt/ert barn sedan hen börjat på förskolan?
Namn
Kommentar…
Hur har ni upplevt inskolningen?
Namn
Kommentar…
Har ni några övriga tankar eller reflektioner om inskolningen eller vår verksamhet?
Namn
Kommentar…
-
Sammanfattning av samtalet
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: