👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IUP Karlshamn 2018 v1

Skapad 2018-12-10 03:54 av Mikael Jönsson
IUP-mall för Karlshamns kommun, grundskola.
Grundskola 6 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Hur gick det?
Var är vi?
Vart ska vi? Identifiera uvecklingsområden; områden som läraren,i dialog med elev och vårdnadshavare, bedömer som mest angelägna för eleven att arbeta med.
Hur gör vi? Skolan har ansvaret för elevens kunskapsutveckling. Vårdnadshavare kan bidra i den mån de har möjlighet.