Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärna Förskoleenhet - Överlämning förskola till grundskola

Skapad 2018-12-11 13:32 av Anna Steffansson
Underlag för överlämningssamtal mellan förskola och grundskola.
Förskola 0 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Förskolan förbereder underlag för överlämningsamtal till skolan. Överlämningsdokumentet fungerar som stöd för att övergången till skolan skall ske på för barnet så bra sätt som möjligt och därmed skapa en bra start på skoltiden.

Välkommen till mitt samtal agenda

Ett överlämningssamtal har man inför övergången till förskoleklass och fritidshem. Samtalet syftar till att skapa goda förutsättningar till fortsatt god utveckling i skolan.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Överlämningsdokument för övergång till grundskolan.

 

Barnet Det här är bra att veta enligt barnet.
Namn
Kommentar…
Vårdshavare Det här är bra att veta enligt vårdnadshavare.
Namn
Kommentar…
Pedagog Det här är bra att veta enligt avlämnande pedagog.
Namn
Kommentar…

Fylls i när barnet har extra anpassningar eller behov av särskilt stöd

Behov av anpassningar eller särskilt stöd som barnet har just nu.
Namn
Kommentar…
Situationer när dessa anpassningar behövs.
Namn
Kommentar…
Stödinsatser som avlämnande personal bedömer kan behövas vid övergången.
Namn
Kommentar…
Metoder och arbetssätt som fungerat bra för att möta behoven.
Namn
Kommentar…
Bemötande och förhållningssätt som varit framgångsrika.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: