👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Exempelmall - Extra anpassningar

Skapad 2019-01-04 09:23 av Britt Larsson
Mall för arbete med extra anpassningar med egenutformad mall detta exempel är baserat på Skolverkets stödmaterial)
Grundskola 7 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Detta underlag används endast för att dokumentera elevens behov av anpassningar. Underlag för utvecklingssamtal hanteras separat i en egen mall.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Om en elev är i behov av extra anpassningar i skolan så ska de anpassningar som görs dokumenteras. 

Här kan du dokumentera vilka extra anpassningar eleven har.

I rutan för behov beskriver du varför anpassningarna behövs.

I rutan för anpassningar beskriver du de konkreta anpassningarna. Ofta kan det vara bra att svara på frågorna När? Var? Hur? och Vem? Det finns 1 ruta för samtliga anpassningar för eleven.

I sista rutan kan ni skriva uppföljning löpande eller när anpassningen inte längre är aktuell.

Exempel på extra anpassningar från allmänna råden

 • Hjälp med att planera och strukturera ett schema över skoldagen
 • Extra tydliga instruktioner
 • Stöd för att sätta igång arbetet
 • Förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt
 • Färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen
 • Lästräning
 • Särskilda läromedel
 • Särskild utrustning
 • Hjälpmedel för att förstå och passa tider
 • Digital teknik med anpassade programvaror
 • Enstaka specialpedagogiska insatser
Extra anpassning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser  - Aktuella anpassningar

Anpassning Om eleven har flera anpassningar skapar Ni dessa separat för att lättare kunna få överblick och hantera dessa separat i olika Överenskommelser.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning Här dokumenterar ni hur anpassningen fungerat och även om den en utvärdering när den avslutas.
Namn
Kommentar…