Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 1 Vårtermin Samtalsmall

Skapad 2019-01-08 13:53 av Per Skoog
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med vårdnadshavare och mentor. 

Saker vi pratar om på utvecklingssamtalet är:

 1. Stämmer kontaktuppgifterna?
 2. Skolregler och säkerhet.
 3. Elevs frånvaro och regler kring detta.
 4. Stämmer studieplanen?
 5. Min skolsituation.
 6. ALI (Arbetslivsintroduktion) och val åk2. 
 7. Hur det går i de olika kurserna.
 8. Överenskommelser och anpassningar.
 9. Övrigt tex tobaksvanor

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Hur jobbar du bäst? .
Hur trivs du i skolan?
Namn
Kommentar…
Hur trivs du med klasskamraterna?
Hur trivs du med lärarna och annan personal i skolan?
Hur fungerar det i klassrummet?
Namn
Kommentar…
Hur fungerar det för dig med rätt material?
Namn
Kommentar…
Hur fungerar det för dig med att komma i rätt tid?
Namn
Kommentar…
Hur fungerar det för dig med att komma till rätt plats?
Namn
Kommentar…
Svenska 1
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Engelska 5
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Idrott 1
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Historia 1a1
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Religion 1a1
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Naturkunskap 1a1
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Matematik 1a
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Karaktär
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

 

Extra anpassningar som rör flera ämnen eller är mer av generell karaktär ska dokumenteras i denna fliken.

Extra anpassningar och särskilt stöd enligt skolverket. 

Alla elever har tillgång till app writer (tal och skriv syntes kopplat till GAFE) och ILT (Inläsningstjänst) på begäran av mentor. Varje klass har också generella studiepass inlagda varje vecka.

Dessa generella anpassningar görs
Utvärdering av insatta anpassningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: