Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för Stenkulan åk 7-8 vt 2021

Skapad 2019-01-16 03:42 av Charlotte Bergström
Grundskola 13 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med min vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • mina styrkor
 • mina utvecklingsområden
 • hur arbete med tidigare mål/överenskommelser har gått
 • nya mål/överenskommelser

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Samtalet

Inför utvecklingssamtalet
Under utvecklingssamtalet
Efter utvecklingssamtalet

Min skolsituation

 

Trygghet och trivsel
Mitt eget ansvar
Kunskapsutveckling och lärande
Mål
Ev kommentar från vårdnadshavare och mentor

Mina skolämnen

 • Hur upplever du de olika ämnena?
 • Vad fungerar bra?
 • Är det något du behöver arbeta vidare med?
 • Vet du vad du ska kunna för att nå målen i de olika ämnena?
 • Är det något speciellt som du behöver hjälp med i de olika ämnena?
Ämne
Ev. kommentar från lärare och vårdnadshavare

Mina mål

Skola, elev och hem har kommit överens om att arbeta med nedanstående mål fram till nästa samtal, då utvärdering sker.

Reflektioner
Namn
Kommentar…
Plan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: