Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IUP - Långsjöskolan 2019/2020 åk 2

Skapad 2019-01-22 02:14 av Marie Lundgren
Utvecklingssamtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Detta underlag används vid utvecklingssamtal för elever i årskurs 1-3 på Långsjöskolan.
Grundskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Varje termin har eleven utvecklingssamtal med sina föräldrar och sin mentor. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling samt sociala utveckling. I skolan förbereder eleven samtalet genom att utvärdera sitt skolarbete i de olika ämnena, sin sociala miljö samt sitt ansvar för sitt lärande.

Välkommen till mitt samtal agenda

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som eleven gjort och lärt sig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är elevens viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur eleven och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Hur gick det?

Lärarens kommentar:

Se elevens egen utvärdering och självskattning samt bedömningsunderlag (ex elevarbeten diagnoser m m)

Framåtsyftande planering (IUP)

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera på att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Vart ska vi?

Skolan ska:

Kontinuerligt följa upp och stötta elevens kunskapsutveckling tillsammans med eleven. För att synliggöra lärandet använder vi oss av bl a Seesaw, vår digitala plattform.

 

Eleven kan:

Ansvara för sina läxor.

 

Vårdnadshavaren kan bidra med:


Stötta vid läxläsning. Följa ditt barns skolarbete, samt ta del av information från skolan (t ex veckoplanering) med hjälp av Seesaw.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: