Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diserödsskolan förskoleklass

Skapad 2019-01-29 04:05 av Karin Ekstedt
Diserödsskolans samtalsmall för förskoleklass.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje läsår har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden, mitt/mina mål
  • Vi kommer överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden

Som avslutning vill jag visa upp något jag arbetat med i skolan.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle per läsår, där eleven, läraren och vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens kunskaper utifrån läroplanen. Varje samtal ska blicka framåt mot nästa utvecklingssamtal.

Trivsel
Ansvar
Kunskapsutveckling
Lägesbeskrivning

Denna överenskommelse innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under närmaste läsåret. De mål som vi sätter upp kommer att påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar överenskommelsen under utvecklingssamtalet. Målen utvärderas kontinuerligt under terminen och eleven och läraren sätter tillsammans upp nya mål när uppsatta mål är nådda.

Mitt/mina mål:
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: