Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenungsund Stenungskolan år 7-9 med skriftliga omdömen

Skapad 2011-06-22 11:40 av Mattias Berntsson
IUP-mall för Stenungsund, Stenungskolan år 7-9 med skriftliga omdömen utifrån Värmdö Ödsby 4-9 med skriftliga omdömen.
Grundskola 12 - 16 Omdömen
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Bra att veta om individuella utvecklingsplaner (IUP)


Sedan 2006 ska alla elever ha en individuell utvecklingsplan (IUP). Hösten 2008 beslutade regeringen att eleverna i grundskolan ska få skriftliga omdömen i varje ämne, i samband med utvecklingssamtalet. Omdömena ska handla om vad eleven kan och har lärt sig, och vad man behöver jobba vidare med, i de ämnen och de ämnesområden som man har fått undervisning.Skriftliga omdömen är en bedömning av hur det går för eleven utifrån målen i läroplanen och kursplanerna. Omdömen ska utgå från skolornas och lärarnas lokala pedagogiska planering, dvs. det man faktiskt har jobbat med i skolan. Det skriftliga omdömet, som är en del av den individuella utvecklingsplanen, ska ses som ett komplement till det som tas upp vid utvecklingssamtalet och inte ersätta själva samtalet.En IUP med skriftliga omdömen som skapas i kommunal verksamhet är, liksom betyg, en allmän handling och kan begäras ut av utomstående, oavsett om den finns på papper eller i digital form. Om någon begär ut en IUP med skriftligt omdöme görs en sekretessgranskning av innehållet för att se om det är någonting som behöver lyftas bort, trots att det inte ska innehålla känsliga uppgifter.Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper.IUP kan innehålla fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i IUP.Individuella utvecklingsplaner ska vara ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess. IUP-stödet är ett verktyg för IUP, mål, dialog och utveckling, vilket gör samarbetet kring lärandet smidigt. Väsentligt är att IUP:n hjälper eleven att se sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Allt finns sedan sparat under elevens hela skolgång, och ytterligare fem år efter avslutad grundskola. Därefter tas IUP:n bort ur Unikums system.Digital elevdokumentation används av flera skäl:

  • synliggöra barns och elevers utveckling samt underlätta och förbättra uppföljningen

  • lättare koppla till läroplanens mål

  • underlätta delaktighet från elever och föräldrar

  • få en smidig kanal för dialog mellan hem och skola

  • stödja en likvärdighet i dokumentation

  • skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola

För mer information se länk nedan:

Kom i gång-hjälp och information på Stenungsunds hemsida

Om mig

Mina intressen och styrkor
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Min personliga och sociala utveckling

Om att vara i skolan
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Mitt ansvar för lärandet
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Mitt lärande - med skriftliga omdömen

Kunskapsmålen i skolan finns beskrivna i skolans kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan. Du hittar kursplanerna i verktyget Mål ovan, under fliken "Nationella kursplaner", samt vid länkarna vid varje ämne nedan.

Nedan finns ämnesvisa kommentarer från elever och lärare, samt lärarens bedömning av elevens möjligheter att nå målen för år 5 respektive år 9 bedöms.

Individuell utvecklingsplan - IUP

Skola, elev och hem har kommit överens om att arbeta med nedanstående mål fram till nästa utvecklingssamtal, då utvärdering sker.

Plan för att nå målet
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: