👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning och individuell studieplan CLL 2019, Heby Kommun

Skapad 2019-02-14 10:10 av Maria Umaerus
Mall för individuell studieplan Kommunal Vuxenutbildning, Heby Kommun
Vuxenutbildning 16 - 65
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Här dokumenterar vi elevens individuella studieplan.  Planen innehåller uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

I de fall planen revideras dokumenteras detta också här.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här beskrivs elevens tidigare arbetslivserfarenhet och studier samt detaljer runt studietid samt ankomstår till Sverige.

Bilägg eller beskriv vilken validering av studier och arbete som finns tex arbetsintyg eller betyg samt referenser.

Erfarenheter Beskriv kortfattat elevens tidigare studier och bifoga eventuella betyg/studieintyg samt beskriv kortfattat vilka arbetslivserfarenheter eleven har. Finns arbetsintyg eller CV kan detta bifogas här. Max 2 filer kan laddas upp av lärare/mentor.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nuvarande sysselsättning
Bilagor Ladda upp eventuella bilagor här.
Namn
Kommentar…
Revideringshistorik Här behöver ni kort notera vad som ändrats. Kommentaren kommer automatiskt att visa vem som skrivit och datum.
Namn
Kommentar…

Här beskriver vi vad syfte och målet är med studierna. Är det tex att komplettera för att kunna söka in på en yrkesutbildning, skriv även vilken det gäller.

Beskriv tydligt.

 

Mål med studierna
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Eventuella övriga kommentarer från elev och skolan, samt revideringar i form av studieavbrott, praktik, arbete, föräldraledighet
Namn
Kommentar…
kommentarsfält