Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Degerfors lönesamtal 2021

Skapad 2019-02-14 11:09 av Maria Holm
Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur han eller hon kan påverka sin lön. Arbetsgivare och fackliga organisationer inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans utvecklat ett material som ska vara till stöd för chefer och medarbetare i lönesamtalet.
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.


Stödmaterialet har uppdelats i fyra underliggande bedömningsnycklar, som beskriver vad som karakteriserar ”Behöver utveckla”,
”tillfredsställande”, ”mycket god” och ”utmärkt” arbetsinsats. Den som bedöms som ”utmärkt” ska även leva upp till kriterierna
”mycket god” och ”tillfredsställande”. Utgångspunkten är att det som finns vid rubriken ”tillfredsställande” ska betraktas som en
normal arbetsinsats.

Gör så här: 

Gör en bedömning av vilken av de fyra kriterierna som du anser att du uppfyller i ditt arbete, skriv ner hur du motiverar din bedömning under det valda kriteriet. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Mål- och styrdokument.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling av olika arbetssätt och arbetsformer.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Använda och utveckla sin kompetens.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Samverka med omvärlden för att utveckla utbildningen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Omfattning av erfarenheter förvärvade i och utanför yrket som är viktig för yrkesutövningen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Förmåga att ta tillvara och omsätta erfarenheter förvärvade i och utanför läraryrket.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Leda arbetet så att intresse och motivation skapas hos barn för sitt eget lärande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Välja metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. (BFL)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Medverka till att skapa ett demokratiskt arbetsklimat. Sätt att använda barns inflytande och ansvar.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Etiskt förhållningssätt med barnen i centrum (barn/barn och barn/vuxen).
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ämneskunskaper – innehåll, omsättning.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Bidrar till ett positivt arbetsklimat i arbetslaget
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kreativitet och problemlösning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Besluta och genomföra inom ansvarsområdet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: