Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning av inskolning - samtalsmall - förskola - Sjöbo kommun - rev. april 2020

Skapad 2019-02-14 11:28 av Malin Nilsson
En gemensam mall för förskola i Sjöbo kommun.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vårt syfte med uppföljningssamtal efter inskolning:

• Pedagoger möter vårdnadshavarna med fokus på en kortare uppföljning kring barnets trivsel och dagliga rutiner.
• Uppföljningssamtalet ska ge vårdnadshavarna möjlighet att få en information om den pedagogiska planeringen och aktuella projekt.
• Fånga upp vårdnadshavarnas upplevelse om de fått tillräcklig med information kring sitt barn, verksamheten och e-tjänster.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Vårdnadshavare

Svara på följande frågor inför samtalet. Ta del av förskolans underlag "förskolans del".

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Minnesanteckningar 

Här skriver pedagog eventuella anteckningar under mötet. Skriv om saker som framkommer under samtalet i dialogen. Det som redan skrivits i underlaget inför samtalet behöver inte skrivas ner igen. 

Anteckningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: