Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall - åk 1-9 - Sjöbo kommun

Skapad 2019-02-18 04:16 av Malin Nilsson
En gemensam mall för grundskola och grundsärskola i Sjöbo kommun.
Grundskola 7 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Elev skattar sitt nuläge samt skriver med egna ord, under fliken "Nuläge - elev".

Lärare i skolan ansvarar för att bedömning under fliken "kunskaper" är aktuell samt:

  • en gång per år ska ämnesspecifik kommentar skrivas för elever i åk 1-5 samt grundsärskolan (skriftligt omdöme)
  • att bedömning är gjord i aktuella underlag, exempelvis i matriser.
  • att kommentar finns för de elever som har "insats krävs"

Lärare i fritidshemmet ansvarar för att elever som går på fritids skattar sin trivsel samt skriver med egna ord, under fliken "Fritidshemmet".

Mentor avgör när underlaget är klart och klickar i "Visa för vårdnadshavare!". Notis går då ut till vårdnadshavare och de kan ta del av innehållet i underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Nuläge - klicka i Svara på påståendena nedan. De olika figurernas miner betyder: Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid.
Beskriv med egna ord
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Denna sida fylls i av elev och lärare på fritidshemmet, för de elever som går på fritids.

Trivsel Klicka på den figur som bäst stämmer överens med hur du känner det under fritidshemstid. Figurernas miner betyder: Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid.
Om fritids
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, lärare och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gör vi?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: