Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kattarp Helsingborg stads skolor – Förskola 3-5 år samtalsmall

Skapad 2019-02-19 08:09 av Helene Jöraas Eklund
Ett förslag på mall för barn 3-5 år
Förskola 3 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om trivsel, utveckling och lärande där jag och mina föräldrar har möjlighet att påverka och vara delaktiga. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är

  • hur jag trivs, vad jag tycker om att göra, vad jag vill lära mig
  • saker jag gjort och vad jag har lärt mig

I utvecklingssamtalet har vi en framåtsyftande del där vi tillsammans identifierar förmågor och behov som förskolan kan utmana mig i.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Detta är jag

Under denna sida presenteras barnet. Du som vårdnadshavare är välkommen att beskriva ditt barn. Pedagogen beskriver barnet i verksamheten.

Dessa frågor ska du besvara innan utvecklingssamtalet - på egen hand eller med hjälp av vårdnadshavare. Om du inte vill/kan svara på frågorna så ersätts dessa av observationer och dokumentationer Punkterna är kopplade till läroplanens mål kring "Normer och värden","Utveckling och lärande" och "Barnets inflytande". 

Nuläge
Övriga kommentarer
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98 (rev-16)

Det handlar om: lek, talanger, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik, problemlösning.

Barnets lärande
Pedagogens beskrivning av barnets utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Vårdnadshavares kommentarer Vad berättar ditt barn hemma om förskolan? Vad tycker ditt barn om att leka med på förskolan? Hur upplever du att förskolan stimulerar ditt barn i leken? Vilka förmågor tycker du att ditt barn utvecklat på förskolan?
Namn
Kommentar…

Framåtblick

Syftet med planen är:

  • Utifrån dina förmågor, intresse och behov beskriva hur vi på förskolan kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja din trivsel och fortsatta utveckling med stöd i läroplanen
  • Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring din utveckling

 

Överenskommelse
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning - Hur har det gått? (görs innan nästa plan tas fram)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: