Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för utvecklingssamtal Barnkullens förskola

Skapad 2019-03-11 09:42 av Pernilla Olsson
Mall utvecklingssamtal
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Frågor att svara på inför vårt samtal
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Intervjufrågor ställda till barnet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om: lek, talanger, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik, problemlösning.

Nuläge

  • Tankar om barnets styrkor / förmågor / talanger
  • Tankar om barnets intressen
  • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker

Namn
Kommentar…

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98 sid 7. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar.

Nuläge

  • upplevelse av hur barnet har det på förskolan
  • upplevelse av hur barnet uttrycker sina känslor

Namn
Kommentar…

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för vad demokrati är” Lpfö-98 sid 10. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om: påverkan, delaktighet, ansvar, samarbetsförmåga, beslutsfattande.

Nuläge

  • Upplevelse av hur barnet samspelar med andra
  • Tankar om barnets inflytande över och möjlighet att kunna påverka sin vardag

Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: