Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kopia 4 av Samtalsmall för åk 1 elevledda samtal i Björklinge och Skuttunge skolområde

Skapad 2019-03-11 03:56 av David Olingdal
testttt
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

Dagordning:

  1. "Välkommen till mitt utvecklingssamtal" (eleven)
  2. Vi går igenom "Min övriga utveckling"
  3. Lärare och elev berättar om elevens kunskapsutveckling bl.a. utifrån elevens utvärdering
  4. Eleven visar några arbeten den är stolt över
  5. Vi utvärderar ev. tidigare överenskommelser och skriver nya
  6. Övrigt som elev, lärare eller vårdnadshavare vill ta upp
  7. "Tack för att ni kom på mitt samtal" (eleven)

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

 

.

Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Lgr11 kapitel 2 Bedömning
Trivsel

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering Denna utvärdering görs av elev och lärare innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: