Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Bergsgårds förskola.

Skapad 2019-03-12 04:47 av Åsa Karlsson
Mall för medarbetarsamtal med förskolans medarbetare.
Medarbetarsamtal 18 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Jag önskar träffa dig och att du beskriver ditt nuläge utifrån de utvecklingsområdena

Digitalisering

Systematiskt kvalitetsarbete

Kollegialt lärande

Vad har du gjort?

Har det blivit som tänkt, varför, varför inte.

På vilket sätt bidrar det du gör till att höja verksamhetens kvalitet? Ser du några effekter av det du gjort? ( för barnen, dig själv, för kollegor osv )

Vad känner du dig mest nöjd med?

Ta gärna med dig dokumentation att visa.
Du äger tiden som jag beräknar till ca 45 minuter.

Dina förberedelser sker här genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna. Du har ett eget underlag och det är bara du och din chef som har tillgång till dokumentet.

Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika flikarna.

När du är klar klickar du på ”Förberedelse klar” och jag som chef kan då börja förbereda mig.

Hjärtligt välkommen!

 

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Barn- och ungdomsförvaltningens lönekriterier

 

Jag…

 • utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande av såväl kollegor som av andra yrkesgrupper
 • har ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och andra yrkesgrupper
 • bidrar aktivt vid möten
Anteckningar vid återkopplingssamtalet

Barn- och ungdomsförvaltningens lönekriterier

Jag…

 • bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter
 • tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten
 • reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer
 • mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling
Anteckningar vid återkopplingssamtalet

...med barn, elever, föräldrar, medarbetare, kollegor, kunder = x

Barn- och ungdomsförvaltningens lönekriterier

Jag…

 • anpassar verksamheten till x i överensstämmelse med styrdokumenten
 • har höga och positiva förväntningar på x utveckling
 • kommunicerar vilka kunskaper x ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till
 • grund för bedömning samt hur verksamheten ska genomföras
Anteckningar vid återkopplingssamtalet

Barn- och ungdomsförvaltningens lönekriterier

Jag…

 • leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö
 • visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö
 • skapar relationer och ömsesidig respekt
Anteckningar vid återkopplingssamtalet

Svara på frågorna nedan med hjälp av dessa frågor.

Vad har du gjort?

Har det blivit som tänkt, varför, varför inte?

På vilket sätt bidrar det du gör till att höja verksamhetens kvalitet? Ser du några effekter av det du gjort? ( för barnen, dig själv, för kollegor osv )

Vad känner du dig mest nöjd med?

Nytt avsnitt

Här formulerar vi tillsammans dina medarbetarmål. Du kan också redan nu skriva i de mål du anser är relevanta för dig.

 

 

Utvärdering/Återkoppling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: