Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Gullbranna och Tuvans förskolor

Skapad 2019-03-13 03:27 av Alexandra Johansson Trubarac
Denna mall ligger som en grund till samtalet för Tuvans fsk, Gullbranna fsk och pedagogisk omsorg
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Utvecklingssamtalet bygger på en bred och nyanserad bild av barnets utveckling och lärande, om barnet trivs, har roligt och fungerar socialt och på vilket sätt verksamheten bidrar till detta. Barnets utveckling bör sättas i ett brett peda­gogiskt och socialt sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna där barnet inte jämförs med någon annan än sig själv och inte heller utifrån fastställda normer. (Allmänna råd)

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. (Barnkonventionen kap.12)

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till utvecklingssamtal för ert barn

Vi bjuder in till utvecklingssamtal regelbundet, minst en gång per år. Samtalet handlar om ert barns trivsel samt utveckling och lärande i förskolan.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

 

 

Trivsel, utveckling och lärande
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. En av pedagogerna genomför därefter samtalet. Här påvisar vi dokumentation som är exempel på hur ditt barn utvecklar olika förmågor, normer och värden och delaktighet m.m.

 

 

Utveckling och lärande Barnets möjligheter till utveckling och lärande.
Normer och värden Hur arbetar vi med normer och värden?
Inflytande Barnets möjligheter att kunna påverka sin tillvaro på förskolan.
Förskola och Hem Våra möjligheter att delge varandra information om barnet och dess olika världar - i och utanför förskolan.
Övrigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: