Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för vt åk 5 (med övergångsfrågor) elevledda samtal i Björklinge och Skuttunge skolområde

Skapad 2019-03-18 07:33 av Julia Nyberg
Grundskola 11 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

Dagordning:

 1. "Välkommen till mitt utvecklingssamtal." 
 2. "Nu ska jag läsa upp mina ämnesutvärderingar." 
 3. "Nu ska jag visa ett arbete jag har valt och jag har valt det därför att..."
 4. "Vi ska skriva nya överenskommelser och utvärdera mina tidigare mål."  (läraren skriver)
 5. "Är det något ni funderar kring "Min övriga utveckling".
 6. Eftersom det är sista utvecklingssamtalet på denna skola går vi dessutom igenom övergångsfrågor som också kommer att tas upp vid det första utvecklingssamtalet på nästa skola.
 7.  "Är det något övrigt som ni vill ta upp?"
 8. "Tack för att ni kom på mitt samtal" 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Lgr11 kapitel 2 Bedömning
Trivsel

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken "Min framåtsyftande plan" finns de utvecklingsområden som är viktigast för mig.  

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår från mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra.

 Mina utvecklingsområden påverkar mitt fortsatta skolarbete.

 Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola.

Min tid i grundskolan
Tankar om framtiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: