Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tågaborgs förskolor - samtalsmall

Skapad 2019-03-19 10:43 av Charlotte Anderberg
Samtalsmall utarbetad av Tågaborgs förskolor
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vårt syfte:

  • Tre parter, barn, pedagog och vårdnadshavare, som möts med fokus på barnets utveckling och lärande utifrån våra prioriterade mål.
  • Ge barnet bästa möjliga förutsättningar kopplat till läroplanens olika områden.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor till vårdnadshavare

Inför samtalet vill vi att ni har besvarat dessa frågor.

 

Pedagogens anteckning Anteckningar från samtalet

Framåtblick

Syftet med planen är:

  • Utifrån dina styrkor/intressen och behov beskriva hur vi på förskolan kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja din trivsel och fortsatta utveckling med stöd i läroplanen
  • Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring din utveckling

 

Överenskommelse
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning - Hur har det gått?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: