👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Österledskolan mall för välkomstsamtal åk 7

Skapad 2019-03-20 03:39 av Annica Augustsson
Österledskolans mall för utvecklingssamtal. Uppdaterad hösten 2019.
Grundskola 13 - 14
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min(a) mentor(er). Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

Just under detta välkomstsamtal kommer vi att prata om hur skolgången varit fram tills nu. Vi kommer också att prata om mina styrkor och behov. Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Min gamla skola

Om mig

En bra arbetsmiljö är viktig för att man ska trivas i skolan och orka lära sig. Arbetsmiljön beror på många olika saker; rummen, möblerna, ljuset, ljudet och luften. Även skolmaten, rasterna, skolans skrivna och oskrivna regler och hur vi trivs med andra har betydelse för hur vi mår i skolan.

Här får du läsa om mina intressen, styrkor och hur jag tycker att det är att vara i skolan.

Första intryck
Mående & trivsel
Normer och värden

Mitt lärande

I skolan ska vi elever få vara nyfikna och vilja lära oss mer. Det viktigt att jag får veta vad jag behöver lära mig och att jag får den hjälp jag behöver. Vi arbetar mot mål i skolan, och det är bra om lärarna hjälper oss att förstå dem genom att göra tydliga planeringar.

Här får ni läsa om vad jag tycker om mitt lärande i skolan:

Mitt eget ansvar
Studieteknik
Skolämnen
Frågor till vårdnadshavare/kontaktperson

Under utvecklingssamtalet ska jag, min mentor och mina föräldrar prata om hur det går för mig i skolan. Detta sker genom en utvärdering av min utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen jag fått undervisning i.

Lärarens information ska både vara tillbakablickande och framåtsyftande för att stödja mitt fortsatta lärande. Information ska lyfta fram mina utvecklingsmöjligheter och uttrycka vad jag kan och vad jag behöver utveckla vidare i enlighet med läroplanen. Jag beskriver hur jag upplever min skolsituation och mina föräldrar ger sin bild.

Därefter gör vi tillsammans några överenskommelser kring sådant som jag särskilt ska fokusera på. Dessa skriver vi in här.

Plan för att nå målet
Här kan Mentor, Lärare, Elev och Vårdnadshavare utvärdera
Namn
Kommentar…