👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungälvs kommun, gemensam mall förskoleklass, 2018/2019

Skapad 2019-04-02 09:29 av Pia Andersson
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i förskoleklassen i Kungälvs kommun.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Saker som jag gjort och lärt mig under terminen.
  • Hur arbete med tidigare överenskommelser har gått.
  • Vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden.
  • Vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mina tankar om förskoleklass

Läroplan 2011: Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Här förbereder sig elev, pedagog och vårdnadshavare inför utvecklingssamtalet på hösten i förskoleklass.

Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
Namn
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn
Kommentar…
Min personliga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Här kan elev, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.

Efter samtalet kan pedagogen skriva ner om det är något särskilt man talat om eller kommit överens om på samtalet. Det kan t ex vara sådant som är bra att komma ihåg att följa upp vid nästa samtal.

Inför utvecklingssamtalet Det här skulle jag vilja att vi pratar om på samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Efter utvecklingssamtalet Det här pratade vi om på samtalet.
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan
Överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Syftet med målet/målen är att komma överens om vilket eller vilka områden som just nu är viktiga för barnet, samt hur dessa kan vidareutvecklas. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Metod för att uppnå detta mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning Denna uppföljning görs innan nästa IUP tas fram. Om man önskar kan man ladda upp en fil för att visa måluppfyllelse.
Namn
Kommentar…