👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Hattstugan och Rödluvans förskolor

Skapad 2019-04-03 04:41 av Christina Persson Lundberg
På mötet pratar vi gemensamt om: Avdelningens pedagogiska verksamhet Just nu/Helhetsintryck Normer och värden •Barnets trivsel och trygghet. •Relationer, ansvar, respekt, solidaritet och ansvar. Utveckling och lärande •Barnets lek, erfarenhet, intressen och nyfikenhet. •Omvårdnad och omsorg. Barns inflytande •Barnets behov, inflytande och utrymme. •Delaktighet och ansvar. Övrigt •Frågor och funderingar Välkommen!
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Beskriv det pedagogiska arbetet i verksamheten:

 

Vilka intressen uppvisar barnet på förskolan:

 

Så här har förskolan tillgodosett barnets möjligheter att utvecklas och lära:

  • Just nu - Helhetsintryck
  • Normer och värde
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande och delaktighet

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

Förskolan ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, Lpfö 98 reviderad 2010 s.13

Med detta utvecklingssamtal vill vi bidra till att vårt samarbete i största möjliga mån gör att Ert barn får en så trygg och utvecklande tid i förskolan som möjligt. För att lyckas med detta är det avgörande att vi har en öppen dialog mer Er som vårdnadshavare. Därför vill vi att ni funderar kring följande frågeställningar inför samtalet.

Inför samtalet
Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för samhällets gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Lpfö98/16
Barns utveckling och lärande Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Lpfö 98/16
Barns delaktighet och inflytande I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Lpfö 98/16