Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humle - Utvecklingssamtal

Skapad 2019-04-08 13:11 av Frida Härlin
Digital pedagogisk dokumentation för barn på Hagåkers förskola
Förskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vi ser fram emot att träffa er för ett utvecklingssamtal. Vi har förberett ett samtalsunderlag under fliken "utvecklingssamtal" och vill gärna att ni fyller i era kommentarer. Det är dessa kommentarer som kommer att diskuteras under samtalet. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Utvecklingssamtal  Enligt läroplanen för förskolan ska arbetslaget "föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal” (Lpfö 98 reviderad 2016, s.13). Utvecklingssamtalet handlar om att se i vilka situationer barnet visar välbefinnande, motivation, inspiration och glädje och hur verksamheten kan utmana barnet och gruppen till att utforska nya sammanhang och material. Läroplanen för förskolan ställer inga krav på att det enskilda barnet skall prestera något. Däremot är kraven på verksamheten tydliga för att skapa förutsättningar till en utmanade och gynnsam lärmiljö för det enskilda barnets och gruppens möjligheter till fortsatt utveckling och lärande. På utvecklingssamtalet diskuteras därför vad barnet visar intresse för och hur verksamheten ska fortsätta stödja och utmana barnet vidare.  En viktig del av utvecklingssamtalet är att höra vårdnadshavarnas tankar och funderingar kring verksamheten och hur pedagogerna arbetar för att stödja och utmana ert barn, samt hur ni upplever att ert barn trivs på förskolan. I dialog med vårdnadshavarna kan barnet få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas rikt och mångsidigt och bli respekterad för den de är. 
________________________________________________________________________________________
Digital pedagogisk dokumentation  För att följa barns utveckling och lärande använder vi oss av digital pedagogisk dokumentation. Detta görs i syfte att utveckla verksamheten för att tillgodose barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.  För att följa barnens och gruppens lärprocesser dokumenterar vi, främst med iPads, i bild och skrift. Detta gör att vi i arbetslaget kan analysera och utveckla våra miljöer, aktiviteter och förhållningssätt för att utveckla projekt där barnen kan stimuleras och utmanas. Dokumentationer görs också för att göra barnen delaktiga i sitt eget lärande då de, främst genom fysisk dokumentation på avdelningen, kan reflektera över sitt eget lärande tillsammans med barn och pedagoger. Dokumentationen skapar även förutsättningar för vårdnadshavare att ta del av barnen lärande och utveckling i förskolan. 

Lek och samspel i sin lärmiljö.

Språk och Estetik

Delaktighet och inflytande i projektarbete.

Övriga kommentarer

Beskrivning av hur ovanstående kan fördjupas, utmanas och utvecklas

Idéer kring miljön och material för barnet och barngruppen

Utmaningar vi kan ge barnet och barngruppen där självkänsla och glädje skapar lust att leka och lära

Efter samtalet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: