Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musiklådan Uppsala - förskoleklass för övergång till åk. 1

Skapad 2019-04-09 03:31 av Maria Klingvall
Samtalsmallen är tänkt att användas på sista utvecklingssamtalet inför övergång till ny klass/skola för respektive elev. Elev, vårdnadshavare och lärare/mentor samtalar om elevens lärande i grundskolan. Samtalet dokumenteras i mallen. Mallen fylls i inför övergång i slutet av förskoleklassen. Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i F-klass med IUP. Använd som den är för att prova Unikum i F-klass eller utgå ifrån denna och ta fram en egen mall. Både Mentor och Vårdnadshavare kan besvara elevfrågorna från sina respektive inloggningar.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • mina funderingar inför att börja i årskurs 1
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Min utveckling

Personlig och social utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i läroplanen för grundskolan >>

Frågor att besvara inför utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet kommer vi överens om viktiga mål för arbetet. Skriv gärna ned punkter du särskilt vill diskutera .

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att uppfylla det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Hur skall vi nå målet?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering:
Namn
Kommentar…

Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet i förskoleklassen
Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid i förskoleklass
Om mig själv
Tankar om framtiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: