Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ringstorps och Västra Berga förskoleområde

Skapad 2019-04-17 03:14 av Charlotte Anderberg
Samtalsmall för barn
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vårt syfte med utvecklingssamtalet:

  • vi har fokus på barnets utveckling och lärande tillsammans med andra.
  • utvecklingssamtalet ska visa varje barns lärande och utveckling och på vilket sätt förskolan bidrar till detta.
  • ge barnet bästa möjliga förutsättningar kopplat till läroplanens olika områden.

I utvecklingssamtalet finns en framåtsyftande del där vi tillsammans identifierar styrkor, intressen och behov som förskolan ska ge förutsättningar för att utveckla.

Tillsammans vill vi skapa en verksamhet som präglas av våra värdeord Möten, Mångfald och Meningsfullhet.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Jag och min förskola

Vi har fokus på barnets utveckling och lärande tillsammans med andra.

 

Pedagogen Beskriv, berätta och visa med stöd av dokumentation och lärloggar vad som väckt barnets engagemang och intresse under året. Visa på sammanhang som för barnet är roliga, meningsfulla och intressanta. Hur har vi på förskolan gett barnet möjligheter att utvecklas?
Vårdnadshavaren Beskriv dina tankar utifrån följande frågor; Hur upplever du att ditt barn trivs på förskolan? Vad berättar ditt barn hemma om förskolan? Hur upplever du att förskolan tar tillvara på ditt barns intresse? Vad ser du att ditt barn lärt sig i förskolan?
Barnet

Framåtblick

Syftet med framåtblicken är:

  • Utifrån barnets styrkor/intressen och behov beskriva hur vi på förskolan kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets trivsel och fortsatta utveckling med stöd i läroplanen.
  • Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring barnets utveckling.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: