Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Hattstugan och Rödluvans förskolor-vt 20

Skapad 2019-05-07 03:23 av Christina Persson Lundberg
På mötet pratar vi gemensamt om: Avdelningens pedagogiska verksamhet Just nu/Helhetsintryck Normer och värden •Barnets trivsel och trygghet. •Relationer, ansvar, respekt, solidaritet och ansvar. Utveckling och lärande •Barnets lek, erfarenhet, intressen och nyfikenhet. •Omvårdnad och omsorg. Barns inflytande •Barnets behov, inflytande och utrymme. •Delaktighet och ansvar. Övrigt •Frågor och funderingar
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Beskriv det pedagogiska arbetet i verksamheten:

 

Vilka intressen uppvisar barnet på förskolan:

 

Så här har förskolan tillgodosett barnets möjligheter att utvecklas och lära:

  • Just nu - Helhetsintryck
  • Normer och värde

Barns inflytande och delaktighet:

Personlig och social utveckling:

  • Utveckling och lärande

Språk och kommunikation:

Naturvetenskap och teknik:

Matematik:

Kulturell identitet:

Motorik:

Skapande:

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

Förskolan ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, Lpfö 98 reviderad 2010 s.13

Med detta utvecklingssamtal vill vi bidra till att vårt samarbete i största möjliga mån gör att Ert barn får en så trygg och utvecklande tid i förskolan som möjligt. För att lyckas med detta är det avgörande att vi har en öppen dialog mer Er som vårdnadshavare. Därför vill vi att ni funderar kring följande frågeställningar inför samtalet.

Inför samtalet
Beskriv det pedagogiska arbetet på avdelningen:
Vilka intressen uppvisar barnet på förskolan: Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Lpfö 98/16
Så här har förskolan tillgodosett barnets möjligheter att utvecklas och lära: -Just nu- helhetsintryck -Normer och värde -Utveckling och lärande -Barns inflytande och delaktighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: