Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

medarbetarsamtal kök och lokalvård Regnbågen

Skapad 2019-05-09 10:32 av Rosmari Kristina Albornoz
Medarbetarsamtal Kök/ lokalvårdRegnbågen
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor om dig och ditt arbete.

Allmänna frågor
Nytt avsnitt

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Dibber.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.


Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd inom förskolan.
Arbetsprestationen är hög.


Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.


Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.


Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen är ej tillräcklig.

Yrkesskicklighet Medarbetaren uppfyller kraven på arbetsresultat relaterade till nationella styrdokument (såsom miljöbalken, livsmedelslagen) och Helianthus uppdragsbeskrivning. Läroplanen används i all planering, reflektion och utvärdering. Kock ansvar för att ha en hög kvalitet på att maten smakar och ser bra ut, följa livsmedelsverkets rekommendationer. Lokalvårdare ansvara för att lokalerna ser rena och fräscha ut. Medarbetaren ska dokumentera utifrån de ställda kraven i Egenkontroll kök respektive lokalvård

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Di.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.


Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd inom förskolan.
Arbetsprestationen är hög.


Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.


Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.


Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen är ej tillräcklig.

Initiativ och utveckling Medarbetaren har förmåga till problemlösning och hanterar detta genom att hitta egna kreativa lösningar, kommer med förslag på lösningar och har kraft att genomföra dem. Medarbetaren visar förändringsvilja liksom engagemang i förändringsarbetet, Medarbetaren kommer med förslag och idéer samt prövar gärna andras förslag och idéer. In initiativförmågan är hög i arbetet med ständiga förbättringar kvalitetsarbetet, utveckla och förädla hela förskolan.

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Dibber.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.


Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd inom förskolan.
Arbetsprestationen är hög.


Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.


Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.


Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen är ej tillräcklig.

Ansvarstagande Medarbetaren tar på eget initiativ ett personligt ansvar för egna och enhetens arbetsuppgifter. Medarbetaren tar del och förvissar sig om vad som gäller för verksamheten genom att läsa de dokument som finns för verksamheten och sedan verkar för detta till dess att nya beslut fattas. Medarbetaren förstår vikten av att det ser rent och trevligt ut i kök/förskolan och i det egna förrådet. I de fall där man har inköpsansvar förstår vikten av att följa budget och använda de produkter och leverantörer som avtalat
Namn
Kommentar…

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Dibber.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.

Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd inom förskolan.
Arbetsprestationen är hög.

Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.

Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.

Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen är ej tillräcklig.

Samarbete Medarbetaren bemöter barn, föräldrar, arbetskamrater och chefer på ett respektfull och trevligt sätt. Medarbetaren är omtyckt som pedagog av barn och föräldrar, samt är en uppskattad arbetskamrat. Medarbetaren samarbetar med lätthet med sina kollegor både på den egna förskolan och med övriga i organisationen.

Efter genomfört samtal har vi gemensamt sett och utsett följande område/områden att arbeta mot under kommande läsår.

Mål att arbeta mot under läsåret.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: