Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Säters kommun mall utskolningssamtal 5-åringar

Skapad 2019-05-10 09:25 av Josefina Olerås
Underlag för utskolningssamtal för förskolan.
Förskola 5 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkomna till utskolningssamtalet.  Snart är det dags för ditt/ert barn att lämna förskolan. Under ditt/ert barns förskoletid har vi arbetat enligt förskolans läroplan Lpfö 98.

Inför detta utskolningssamtal vill vi att du/ni läser igenom och funderar på om ditt/ert barn har utvecklat de förmågor som varit vår målsättning.

Vi strävar mot att varje barn som lämnar förskolan:

- känner tillit till sin egen förmåga och känner glädje och trygghet i gruppen

- har utvecklat förmågan att samspela med andra

- har utvecklat sin förmåga att leka och lära

- har utvecklat sin förmåga att uttrycka sig på olika sätt

- känner lust och nyfikenhet inför olika utmaningar

Ni får även möjlighet att delge förskoleklasspersonal det som är viktigt för dem att veta om ert barn.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utveckling och lärande

Hur ser vi att ert barn:

Känner tillit till sin egen förmåga och känner glädje och trygghet i gruppen
Har utvecklat förmågan att samspela med andra
Har utvecklat sin förmåga att leka och lära
Har utvecklat sin förmåga att uttrycka sig på olika sätt
Känner lust och nyfikenhet inför olika utmaningar

Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Lek, utforskning, fantasi och kreativitet Vad tycker du är roligt att göra?
Vad är du bra på?
Är det något du behöver hjälp med?
Hur känns det att börja förskoleklass?

Övergång och samverkan

Förskola ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Detta är viktigt att förskoleklass vet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: