Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsta grundsärskola Uppsala med fritidshem 2018-2019

Skapad 2019-05-12 14:14 av Susanne Höök Kalldin
Denna mall är tänkt att användas i träningsskolan. Mallen innehåller en framåtsyftande planering för den individuella utvecklingsplanen. Kommentar finns för de elever som är inskrivna på fritidshem.
Grundsärskola 7 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Läraren samlar in underlag från de aktiviteter som eleven har arbetat med under läsåret. Här sker en beskrivning av elevens utveckling i de fem ämnesområdena som eleven haft undervisning i.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin genomförs utvecklingssamtal mellan föräldrar och lärare. Samtalet handlar om elevens  kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur gick det?

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser för den individuella utvecklingsplanen - IUP

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det kommande läsåret. Planen används i skolarbetet och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Inför vårterminens utvecklingssamtal kommer vi att utvärdera hur arbetet har gått.

Var är vi?
Vart ska vi?
Hur gör vi?
Hur blev det?
Nytt avsnitt
Friridshemmet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: