Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsala - kommungemensam mall åk. 9 för övergång från grundskolan

Skapad 2019-05-16 09:52 av Jimmy Laursen
En modifierad variant med fokus på övergångsfrågor. De andra flikarna finns i tidigare utvecklingssamtalsdokument.
Grundskola 15 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

Dagordning:

  1. Jag hälsar alla välkomna till mitt utvecklingssamtal.
  2. Jag vill att ni ställer frågor eller kommenterar under samtalets gång.
  3. Jag berättar om trivsel och min sociala utveckling (se fliken Samtalet och Social utveckling).
  4. Jag visar ett/några av mina arbeten och förklarar varför jag valt att visa just detta arbete.
   (Det kan vara arbeten jag plockat fram eller lagt under rubriken Jag vill visa.. under Samtalsöversikt.)
  5. Jag visar de senaste bedömningarna av mina kunskaper i de olika ämnena (se Kunskaper under Samtalsöversikt eller fliken Kunskaper).
  6. Jag berättar om vilka ämnen/förmågor jag vill förbättra (se mina anteckningar under Samtalsöversikt och Noteringar).
  7. Jag utvärderar mina tidigare överenskommelser och väljer nya i samråd med min lärare och vårdnadshavare (se Aktiva överenskommelser under Samtalsöversikt eller fliken Överenskommelser).
  8. Eftersom det är sista utvecklingssamtalet på denna skola går jag dessutom igenom övergångsfrågor som också kommer att tas upp vid det första utvecklingssamtalet på nästa skola.
  9. Något övrigt som jag, min lärare eller vårdnadshavare vill ta upp?
  10. Jag  sammanfattar vad vi kommit överens om.
  11. Jag avslutar med att tacka de medverkande.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola. 

Frågorna kan förberedas i förväg av eleven.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid på högstadiet
Om mig själv
Tankar om framtiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: