Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevledda utvecklingssamtal på gymnasiet

Skapad 2019-05-23 10:57 av Henrik Andersson
Kommunmall utvecklingssamtal gymnasiet
Gymnasieskola 15 - 18
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Varje termin har jag utvecklingssamtal. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling och mina resultat. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

 

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

Dagordning:

 1. Jag hälsar lärare och eventuella vårdnadshavare välkomna till mitt utvecklingssamtal.
 2. Jag berättar om trivsel i skolan (se fliken Samtalet och Psykosocial arbetsmiljö).
 3. Tillsammans med min mentor redovisar jag statistik över min närvaro i skolan. Jag reflekterar kring sambandet mellan mina kunskapsresultat och min närvaro.
 4. Jag visar de senaste bedömningarna av mina kunskaper i de olika ämnena (se Kunskaper under Samtalsöversikt eller fliken Kunskaper).
 5. Jag berättar om vilka ämnen/förmågor jag vill förbättra (se mina anteckningar under Samtalsöversikt och Noteringar).
 6. Jag utvärderar mina tidigare överenskommelser och/eller väljer nya i samråd med min lärare och vårdnadshavare (se Aktiva överenskommelserunder Samtalsöversikt eller fliken Överenskommelser). Överenskommelser skrivs ned.
 7. Något övrigt som jag, min lärare eller vårdnadshavare vill ta upp?
 8. Jag  sammanfattar vad vi kommit överens om
 9. Samtalet avslutas

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Känsliga personuppgifter enligt GDPR är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

 

Gy 11 Kapitel 1 Skolans värdegrund - Beskriv din upplevelse av nedanstående påståenden
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Gy 11 Kapitel 2.3 Elevernas ansvar och inflytande - Beskriv din upplevelse av nedanstående påstående
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för mig.

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår utifrån mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra

(se fliken Kunskaper/Social utveckling).

Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

Överenskommelse - Vad skall göras och hur gör jag?
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Hur gick det?
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: