Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Vindögatans förskola 2019

Skapad 2019-06-14 12:49 av Kristina Johannesson
Samtals och dokumentationsmall för chef och medarbetare
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal på Vindögatans förskola.

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Planering: Boka tid för samtal
 2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i
 3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
 4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Instruktion

Detta är ett samtalsunderlag för ett medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef.

Vindö förskola ska förbättra sina arbetsmetoder i att följa varje barns utveckling och lärande.

Vindö förskola ska ge varje barn ökade möjligheter till teckenskapande och utforskande av skrift.

 

Underlaget är indelade i fyra områden:

 • Jag vill lyckas - Rollen
 • Jag skapar värde - Värdegrunden
 • Jag samspelar – Kollegor, Team och omvärld
 • Jag leder mig själv – Ansvar och prioritet

Sist följer några frågor som hjälp till att utvärdera och förbättra samtalet.

 JAG VILL LYCKAS - ROLLEN

Jag har en roll som syftar till att bidra till stadens gemensamma uppdrag. För att vi i Helsingborgs stad ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag har jag som medarbetare ansvar för min del i helheten och roll i samspelet. Det innebär att jag har ett aktivt och engagerat förhållningssätt till att både förstå och genomföra mitt uppdrag. Att veta vilka förväntningar och vad som ingår i den roll jag har är därför viktigt. Om jag är väl förtrogen med vilka mål och vilken riktning verksamheten har kan jag ta ansvar för att detta blir verklighet.

Vindö förskola ska förbättra sina arbetsmetoder i att följa varje barns utveckling och lärande.

Vindö förskola ska ge varje barn ökade möjligheter till teckenskapande och utforskande av skrift.

 

Medarbetaren
Chefen

JAG SKAPAR VÄRDE 

Jag skapar värde genom att i varje enskild situation sätta olika målgrupper och verksamhetens behov i fokus

 Vindö förskola ska förbättra sina arbetsmetoder i att följa varje barns utveckling och lärande.

Vindö förskola ska ge varje barn ökade möjligheter till teckenskapande och utforskande av skrift.

Medarbetaren
Chefen

 JAG SAMSPELAR

I Helsingborgs stad har vi en kultur där vi generöst delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Tillsammans ser vi till att leverera tjänster av hög kvalitet – varje gång.

 Vindö förskola ska förbättra sina arbetsmetoder i att följa varje barns utveckling och lärande.

Vindö förskola ska ge varje barn ökade möjligheter till teckenskapande och utforskande av skrift.

Medarbetaren
Chefen

 JAG LEDER MIG SJÄLV 

Jag vet vilka värderingar som styr mitt handlande, vad som driver mig och hur jag bättre kan använda mina styrkor. 

Vindö förskola ska förbättra sina arbetsmetoder i att följa varje barns utveckling och lärande.

Vindö förskola ska ge varje barn ökade möjligheter till teckenskapande och utforskande av skrift.

Medarbetaren
Annat som du vill ta upp?
Chefen

 INDIVIDUELL MEDARBETARPLAN

Utifrån ovanstående, vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd behöver du i ditt uppdrag? Vilka mål har du för det kommande året? Fyll i medarbetarens medarbetarplan tillsammans

 • Mitt uppdrag
 • Mål
 • Utvecklingsområde
 • Aktiviteter (vad och hur?)
 • Ansvarig
 • Tidsram

 

Uppföljning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: