Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning av inskolning

Skapad 2019-06-24 09:34 av Anna Karin Alskogen
Underlag för uppföljning av inskolning.
Förskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Tankar och reflektioner kring inskolningen

Pedagogernas tankar och reflektioner:
-Hur tycker du ditt barn upplevde inskolningen?
Hur upplevde Du inskolningen av ditt barn?
-Upplever du att det var något du saknade under inskolning?
Hur trivs du som förälder med förskolan?
Hur upplever du att ditt barn trivs på förskolan?
Har ni några övriga tankar eller reflektioner om inskolningen eller vår verksamhet?
Sammanfattning av samtalet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: