Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiska enhetens

Skapad 2019-06-24 03:07 av Frida Frisk
Verksamhetsplan Kommunikation genom skapande 2019-202fghkjghkghkg
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

asdasdasd sdasd asda

Välkommen till mitt samtal agenda

fdgdfg

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
 

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNIKATION GENOM SKAPANDE 2019-2020

 

Lägger in text för att spara.... 

 

1. Nulägesbeskrivning VAR är vi? Det är viktigt att veta var man är när man startar för att senare kunna veta om man kommit någonstans.

1.Nya begrepp i LPFÖ 18

- Hur förstår vi de nya begreppen; förundran, bildning, fantasi och föreställningsförmåga?

2. Börja i barnens erfarenheter.

- Hur tar vi vara på barnens intressen och erfarenheter av skriftspråket?

3. Leka och skapa berättelser

- Hur använder vi oss av olika uttrycksformer i berättandet idag?

- Hur stöttar vi barnen att skapa egna berättelser?

- Hur använder vi vårt tema för att ge sammanhang för barnens skapande?

4.Barns tidiga skrivande

-Vad gör vi idag för att barnen ska utveckla sitt intresse för skriftspråk?

- Hur främjar miljön på vår förskola barnens möjlighet till skrivande?

5. Estetik och kreativ kommunikation

- Hur skapar vi kopplingar mellan olika uttrycksformer tex bild, sång, rörelse, musik och drama?

- Vilka begrepp i de sånger vi sjunger skulle vi behöva arbeta vidare med?


2. Nylägesbeskrivning - MÅL VART ska vi? Positiv vision, önskeläge. Vad vill vi åstadkomma, Hur vill vi att det skall se ut? Tänk på att målen ska vara utvärderingsbara för att kunna se om vi nått målet. Behöver vi delmål? Beskriv även delmålen här.

1. Nya begrepp i LPFÖ 18

- Vi har erbjudit och erfarit de nya begreppen tillsammans med barnen; förundran, bildning, fantasi och föreställningsförmåga?

2. Börja i barnens erfarenheter

- Vi har tagit tillvara på barnens intressen och erfarenheter av skriftspråket.

3.Leka och skapa berättelser

- Vi har använt oss av olika uttrycksformer i berättandet.

-Vi har stöttat barnen i att skapa egna berättelser.

- Vi har använt vårt tema för att ge sammanhang för barnens skapande.

4. Barns tidiga skrivande

- Vi har gett barnen möjligheter och förutsättningar för att utveckla sitt intresse för skriftspråket.

- Vi har utvecklat miljön för att främja barnens möjligheter till skrivande.

5. Estetik och kreativ kommunikation

- Vi har skapat kopplingar mellan olika uttrycksformer tex bild, sång, rörelse, musik, och drama.

- Vi har arbetat vidare med begrepp i de sånger vi sjunger.


3. Aktionsplan HUR gör vi? Hur ska vi gå tillväga för att nå målen? VEM ansvarar för VAD? NÄR tidsplan? Verktyg? Dokumentation?


Börja med en/flera aktioner kring de nya begreppen i Lpfö 18

När varje modul i läslyftet är genomförd, fyller vi på med en/flera aktioner.

1.

2.

3. .

4. osv.

Formativ utvärdering Utvärdering av första terminen för att veta att vi är på rätt väg. Vi utvärderar mål 1 Nya begrepp i Lpfö 18 samt de två första modulerna i läslyftet - Börja i barnens erfarenheter och Leka och skapa berättelser.
1. Utvärdering Vår nuvarande förståelse av läget. Hur har vår/barnens förståelse ökat? Vad har vi lärt oss? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för oss att utveckla förståelse relaterade till målen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt?


2. Analys Tänk framgångsfaktorer och utmaningar: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Vad kan vi utveckla? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda våra/barnens nya förståelse/kunskaper?
Summativ utvärdering Utvärdering efter hela läsåret. Vi utvärderar mål 1 Nya begrepp i Lpfö 18 samt de två sista modulerna i läslyftet - Barns tidiga skrivande och Estetik och kreativ kommunikation.
1. Utvärdering Vår nuvarande förståelse av läget. Vår nuvarande förståelse av läget. Hur har vår/barnens förståelse ökat? Vad har vi lärt oss? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för oss att utveckla förståelse relaterade till målen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt?


2. Analys Tänk framgångsfaktorer och utmaningar: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Vad kan vi utveckla? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda våra/barnens nya förståelse/kunskaper?

Lite brödtext.

hyioioioou

ddh

fjfjffjf

dfdfdhdhdfhdhdhfhdfhfhdfyyyyfjfjff

jfjfghhhhhhws

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: