👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal rektor-personal, Öckerö Kommun 20240

Skapad 2011-09-16 04:10 av Torben Ferm
Mall för medarbetarsamtal mellan rektor och personal i Öckerö Kommun.
Medarbetarsamtal 16 - 65 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mitt uppdrag

I IUP-mallen under sista fliken kan du formulera dina planerade insatser för att nå målen i arbetsplanen under det kommande arbetsåret. Vid samtalet talar vi om vilka mål som skall prioriteras.

Ett hållbart arbetsliv

Uppdragsdialog För ett hållbart arbetsliv är din goda hälsa och en bra arbetsmiljö viktigt. Beskriv hur du ser på din totala arbetssituation utifrån nedanstående rubriker.

Arbetsmiljö

Kompetensutveckling

Medarbetarsamtalet

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål

Utvärdering

Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.