Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beslut om stödåtgärden för nyanlända elever (årskurs 1-6)

Skapad 2019-06-26 13:16 av Özgül Alce
Beslut om delvis förberedelseklass, priortierad timplan och studiehandledning.
Grundskola 7 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Beslut om stödåtgärden för nyanlända elever i årskurs 1-6.  

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Erfarenheter Det är viktigt att ange vilken dag en nyanländ elev börjat i den svenska skolan. eftersom den tid på fyra år som en elev är nyanländ räknas från det datumet. När det finns ett skolspråk som är starkare än modersmålet - sk. studiehandledningsspråk, ska studiehandledningen hållas på detta språk. Observera att det för vissa elever efter en tid kan vara svenska som blir starkaste skolspråket. Bifoga kartläggningsmaterialet längst ned på sidan.
Namn
Kommentar…
Kartläggning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Bilagor Ladda upp bilagor från kartläggningsmaterialet här
Namn
Kommentar…

Målet är att eleven ska följa den ordinarie undervisningen och med dessa stödåtgärden kan eleven få förutsättningar att följa den ordinarie undervisningen. Beslut om delvis förberedelseklass, prioriterad timplan och studiehandledning på starkaste skolspråket.

Studiehandledning För bästa möjliga kvalité på studiehandledning är det viktigt att det finns ett samarbete mellan ämneslärare, som är ansvarig för undervisningen, och studiehandledare. Det går bra att skriva fler ämnen i samma. Genom att numrera är det enkelt att följa ämnets antal timmar, syfte och ansvarig.
Stödåtgärder Prioriterad timplan kan vara ett alternativ för de elever som skolan bedömer skulle gynnas av att under en begränsas tid få koncentrerar sig på särskilt på ämnet svenska som andraspråk, vilket möjliggör lärande i skolans övriga ämnen. En elev får omfattas av prioriterad timplan under högst ett år och eleven får inte under denna tid ges mindre undervisning totalt än andra elever i samma årskurs. En elev som går i förberedelseklass får delvis undervisning i en annan undervisningsgrupp än den som hen normalt hör till. Elever får gå delvis i förberedelseklass under högst två år. Syftet med förberedelseklassen är att ge nyanlända elever de kunskaper de behöver för att så snart som möjligt kunna ta del av undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen på heltid. Skolor måste inte inrätta förberedelseklasser, men för en del elever kan det vara lämpligt att skolan organiserar undervisningen på det sättet. Källor: Skolförordningen 9 kap. 4 a § , 3 kapitlet 12 f § skollagen. proposition 2014/15:45, Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång, sidan 44.
Bifogad timplan I den bifogade timplanen behöver det framgå - vilken årskurs det gäller, skolans timplan i motsvarande årskurs och elevens timplan. Det bör finnas en uträkning som visar att eleven får den undervisningstid den har rätt till.
Namn
Kommentar…
Eventuella övriga kommentarer från elev och skolan
Namn
Kommentar…
Reviderad/ny plan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Reviderade Stödinsatser
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Revideringar timplan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: