Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beslut om stödåtgärden för nyanlända elever (årskurs 7-9)

Skapad 2019-06-26 14:04 av Özgül Alce
Beslut om delvis förberedelseklass, anpassad timplan, individuell studieplan och studiehandledning.
Grundskola 12 - 14
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Beslut om stödåtgärden för nyanlända elever i årskurs 7-9.  

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Erfarenheter Det är viktigt att ange vilken dag en nyanländ elev börjat i den svenska skolan. eftersom den tid på fyra år som en elev är nyanländ räknas från det datumet. När det finns ett skolspråk som är starkare än modersmålet - sk. studiehandledningsspråk, ska studiehandledningen hållas på detta språk. Observera att det för vissa elever efter en tid kan vara svenska som blir starkaste skolspråket. Bifoga kartläggningsmaterialet längst ned på sidan.
Namn
Kommentar…
Kartläggning Vid eventuella kompletteringar av kartläggningen kan datum för det antecknas nedan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Bilagor Ladda upp bilagor från kartläggningsmaterialet här
Namn
Kommentar…

Beslut om delvis förberedelseklass, anpassad timplan och studiehandledning på starkaste skolspråket.

Den individuella studieplanen åk 7 - 9 ska beskriva hur eleven kan bli behörig till ett nationellt program. program. Om det finns osäkerhet kring elevens mål och inriktning, arbetar man lämpligtvis mot högskoleförberedande program. Om det krävs att eleven tex går vägen via språkintro för att nå det nationella programmet bör det framgå i den individuella studieplanen. För en elev som ännu inte vet om målet är högskoleförberedande eller yrkesförberedande program, kan det vara bra att planera för högskoleförberedande så att ämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning finns kvar.

Studiehandledning För bästa möjliga kvalité på studiehandledning är det viktigt att det finns ett samarbete mellan ämneslärare, som är ansvarig för undervisningen, och studiehandledare. Det går bra att skriva fler ämnen i samma. Genom att numrera är det enkelt att följa ämnets antal timmar, syfte och ansvarig. Nyanlända elever har i vissa fall en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet. Det gäller om: •de har tagits emot i högstadiet i grundskolan, specialskolan eller grundsärskolan •deras kunskaper har bedömts. Dessa elever ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart att det inte behövs. Källor: 3 kapitlet 12 i § skollagen, 5 kapitlet 4 § skolförordningen och 9 kapitlet 9 § gymnasieförordningen.
Stödåtgärder Anpassad timplan innebär att elever som kommer till Sverige i åk 7 - 9 får mer undervisningstid i färre antal ämnen om det ökar elevens möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Den totala undervisningstiden ska vara samma som för andra elever i motsvarande årskurs. Idrott och hälsa ska vara kvar. En elev som går i förberedelseklass får delvis undervisning i en annan undervisningsgrupp än den som hen normalt hör till. Elever får gå delvis i förberedelseklass under högst två år. Syftet med förberedelseklassen är att ge nyanlända elever de kunskaper de behöver för att så snart som möjligt kunna ta del av undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen på heltid. Skolor måste inte inrätta förberedelseklasser, men för en del elever kan det vara lämpligt att skolan organiserar undervisningen på det sättet. Källor: Skolförordningen 9 kap. 4 a § , 3 kapitlet 12 f § skollagen. proposition 2014/15:45, Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång, sidan 44.
Bifogad timplan I den bifogade timplanen behöver det framgå - vilken årskurs det gäller, skolans timplan i motsvarande årskurs och elevens timplan. Det bör finnas en uträkning som visar att eleven får den undervisningstid den har rätt till. Anpassad timplan innebär att elever som kommer till Sverige i åk 7 - 9 får mer undervisningstid i färre antal ämnen om det ökar elevens möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Den totala undervisningstiden ska vara samma som för andra elever i motsvarande årskurs. Idrott och hälsa ska vara kvar.
Namn
Kommentar…
Mål med studierna- kortfattad plan (högskoleförberedande/yrkesförberedande program)
Namn
Kommentar…
Reviderad/ny plan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Reviderade Stödinsatser
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Revideringar timplan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: