👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Lek&Lär, Morgongåva Uppdaterad 2019-07

Skapad 2019-07-02 13:30 av Jonas Skog
underlag för ett gott samtal
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu förbereder pedagogerna barnens nulägen samt intervjuar barnen utifrån frågeställningarna.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalen är ett sätt för oss på förskolan att utvärdera verksamheten och dess innehåll. Tillsammans med er föräldrar och vårdnadshavare talar vi om barnets trivsel, utveckling och lärande. Det ger en bra bild av hur vi ska gå vidare och utveckla vår verksamhet så det gynnar barnens utveckling och barngruppen på bästa sätt. Utvecklingssamtalet är också en möjlighet för er och barnen till inflytande i förskolans verksamhet.

I läroplanen finns ett antal strävansmål som vi i förskolan ska arbeta mot. Utifrån de målen planerar och genomför vi vår verksamhet. Genom omsorg, lek och lärande i stimulerande och utmanande miljö ska den pedagogiska verksamheten leda till utveckling och lärande hos barnen. Förskolans läroplan finns att läsa på förskolan eller här på Unikum.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98 sid 7. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar.

Nuläge

 • upplevelse av hur barnet har det på förskolan
 • upplevelse av hur barnet uttrycker sina känslor

Barnets syn

Pedagogens syn:

Vårdnadshavarens syn:

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: lek, talanger, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik, problemlösning.

Nuläge

 • Tankar om barnets styrkor / förmågor / talanger
 • Tankar om barnets intressen
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker

Barnets syn

Pedagogens syn

Vårdnadshavarnes syn

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för vad demokrati är” Lpfö-98 sid 10. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: påverkan, delaktighet, ansvar, samarbetsförmåga.

Nuläge
 • Upplevelse av hur barnet samspelar med andra
 • Tankar om barnets inflytande över och möjlighet att kunna påverka

Barnets syn

Pedagogens syn

Vårdnadshavens syn

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Ge oss förslag på hur vi kan förbättra våran samverkan med er föräldrar och vårdnadshavare genom att svara på följande frågor.

Frågor

Föräldramöten

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalen

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Unikum

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Tamburkontakt

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser

Syftet med planen är:

 • Att utifrån barnets styrkor, förmågor, talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen »
 • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen
 • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
 • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Utvecklingsområde
Övrigt om verksamheten Här har du möjlighet att framföra dina övriga tankar och funderingar kring förskolans verksamhet.