Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simrishamns kommun år 1-2 NY

Skapad 2019-07-10 10:54 av Lillan Dahlqvist
Grundskola 7 - 8
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig och min utveckling

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i grundskolans läroplan >>

Att vara i skolan
Namn
Kommentar…
Min studieförmåga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn
Kommentar…
På fritids ska jag kunna känna mig trygg och även lära mig ta hänsyn och visa respekt för andra.
Trivsel
Lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Inför utvecklingssamtal

Reflektioner, synpunkter och frågor

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan  - Framåtsyftande planering

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Plan - Vad gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - Hur gick det?
Namn
Kommentar…

Information som ligger till grund utifrån kartläggning.

Erfarenheter Det är viktigt att ange vilken dag en nyanländ elev börjat i den svenska skolan. eftersom den tid på fyra år som en elev är nyanländ räknas från det datumet. När det finns ett skolspråk som är starkare än modersmålet - sk. studiehandledningsspråk, ska studiehandledningen hållas på detta språk. Observera att det för vissa elever efter en tid kan vara svenska som blir starkaste skolspråket. Bifoga kartläggningsmaterialet längst ned på sidan.
Namn
Kommentar…
Bilagor Ladda upp bilagor från kartläggningsmaterialet här
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: