👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal KvUt aug 2019

Skapad 2019-07-10 03:16 av Pia Hjertström
Mall för medarbetarsamtal KvUt 2019
Medarbetarsamtal 16 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Hej!

Välkommen till medarbetarsamtal. Det är ett tillfälle för dig och mig att få träffas i lugn och ro där vi reflekterar gemensamt med dig som huvudperson.

Vi kommer att samtala om ditt uppdrag och de processer du är inne i just nu. Det finns rubriker där du får uttrycka dig kring din arbetsmiljö och dina tankar kring din professionella utveckling. Det finns också rubriker som är mer "öppna" i sin konstruktion för att skapa utrymme för just dina tankar och funderingar.

Frågorna ska vara ett underlag i vårt samtal och en möjlighet för dig att kunna förbereda dig på det sätt som passar dig bäst. Du får gärna fylla i under de olika rubrikerna före samtalet om du vill. Vi hjälps åt att dokumentera under samtalets gång. Vi äger gemensamt dokumentationen efteråt. 

Vi kommer att avsluta samtalet med att se över de överenskommelser vi tidigare har satt för din utveckling framåt, om vi ser att det behövs redigerar vi dessa. Dessa mål ska vara förankrade i Utbildning Falkenberg. 

Samtalet beräknas ta c:a 1,5 timme. 

Varmt välkommen!

Pia

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här följer vi upp de mål/överenskommelser som vi satte vid förra samtalet.

Uppföljning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Under denna flik reflekterar vi kring hur ditt uppdrag ser ut just nu och hur du tar dig an det.

Uppdraget
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Under denna rubrik samtalar vi om din fysiska och psykosociala arbetsmiljö, hur upplever du samarbete med dina kollegor samt ditt och mitt samarbete.

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här blickar vi framåt mot din professionella utveckling och mot nya mål.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…