Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målsamtal, period 1, HT2020

Skapad 2019-08-05 13:10 av Katarina Bjurs
Mall för målsamtal - Vittra Sollentuna
Medarbetarsamtal 18 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje läsår har jag ett målsamtal med min chef. Under samtalet sätter vi gemensamt upp individuella mål som är tydligt kopplade till verksamhetens mål (motiverande lärande och trygg kultur). Dessa mål ska du sedan under året sätta upp delmål och arbetssätt för och utvärdera varje period.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Motiverande lärande - Vi synliggör och skapar en hög grad av elevdelaktighet i undervisningen.

Trygg kultur - Bygga och upprätthålla tillitsfulla och trygga relationer. Jag ser dig, jag bryr mig om dig, jag tycker om dig!

Tydlig struktur - Gemensam struktur för att möjliggöra ett ansvarstagande arbetsklimat.

 

 

Nytt avsnitt

Inför medarbetarsamtalet

Kompetensutvecklingen bör vara riktad mot verksamhetens mål och behov samt de arbetsuppgifter du har på skolan och de ska komplettera det kollegiala lärandet.

 

Kompetensutveckling

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Motiverande lärande Vi skapar en hög grad av elevdelaktighet i undervisningen.
Namn
Kommentar…
Trygg kultur Bygga och upprätthålla tillitsfulla relationer. Jag ser dig, jag bryr mig om dig, jag tycker om dig!
Tydlig struktur Gemensam struktur för att möjliggöra ett ansvarstagande arbetsklimat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: