👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IUP Vittra Sollentuna (1-5)

Skapad 2019-08-05 03:47 av Katarina Bjurs
Grundskola 6 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

1. På klasstid kommer jag att få förbereda utvecklingssamtalet genom att fylla i: 

 • Social utveckling

2. På ämnestid kommer jag att få förbereda samtalet genom att fylla i:

 • Mina ämnen & mål framöver, med hjälp av exemplen i de olika ämnena. Jag utgår då från de blå matriserna under Kunskaper.

3. Jag förbereder och skriver i förslag till två eller fler utvecklingsområden under fliken Överenskommelser.

4. Jag förbereder dagordningen och väljer ut de ämnen (basämnena samt tre valfria ämnen) jag vill lyfta under samtalet.

 

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min ansvarspedagog. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

Dagordning:

  1. Jag hälsar alla välkomna till mitt utvecklingssamtal. Ställ gärna frågor eller kom med funderingar under samtalet.
  2. Jag tar upp det jag känner är viktigt om min trivsel i skolan och min sociala utveckling (se modulen Samtalet och Social utveckling).
  3. Jag berättar om mina uppsatta mål och utvecklingsplan i mina utvalda ämnen (se mina anteckningar under Samtalet och Mina ämnen & mål framöver).
  4. Finns det något övrigt som jag, min ansvarspedagog eller vårdnadshavare vill ta upp?
  5. Jag färdigställer två eller fler utvecklingsområden under fliken Överenskommelser.
  6. Jag avslutar med att tacka de medverkande.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

 

 

Lgr 11 kapitel 2 Skola och hem (information om elevens trivsel)
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Bedömning och betyg
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
 1. Först graderar du hur dina kunskaper är i samtliga ämnen med hjälp av fyra "emojisar".
 2. Sedan sätter du upp mål i samtliga ämnen. Målet kan t.ex. vara att nå ett visst betyg eller att höja ett visst kunskapskrav.
 3. Slutligen skriver du i vad du behöver utveckla i de olika ämnena för att nå det uppsatta målet och hur du ska gå tillväga för att lyckas med det.
Bild
Namn
Kommentar…
Biologi
Namn
Kommentar…
Engelska
Namn
Kommentar…
Fysik
Namn
Kommentar…
Geografi
Namn
Kommentar…
Hem- och konsumentkunskap
Namn
Kommentar…
Historia
Namn
Kommentar…
Idrott och hälsa
Namn
Kommentar…
Kemi
Namn
Kommentar…
Matematik
Namn
Kommentar…
Moderna språk Jag läser:
Namn
Kommentar…
Musik
Namn
Kommentar…
Religion
Namn
Kommentar…
Samhällskunskap
Namn
Kommentar…
Slöjd
Namn
Kommentar…
Svenska/ alt. svenska som andra språk
Namn
Kommentar…
Teknik
Namn
Kommentar…
Modersmål
Namn
Kommentar…

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för mig.

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår utifrån mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra

(se fliken Kunskaper/Social utveckling).

Mina utvecklingsområden påverkar mitt fortsatta skolarbete.

Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

 

 

Mina överenskommelser
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Nytt avsnitt