Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Eriksbergsskolan årskurs 7-9

Skapad 2019-08-06 10:38 av Jeremy Morrissey
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har vi utvecklingssamtal som handlar både om kunskapsutveckling och social utveckling. Samtalet utgår från de senaste betygen. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått.
  • Vad har jag utvecklat under terminen.
  • Vilka områden som är viktigast att fokusera på nu.

För att vi mentorer ska kunna vara förberedda och svara på era frågor är det viktigt att även ni vårdnadshavare svarar på Frågor inför utvecklingssamtalet som finns under nästa flik. Detta måste göras senast fredag 24 januari.

.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen i denna plan.

 

Så här ska jag nå målet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…

"Extra anpassningar ges för att eleven ska ges förutsättningar att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Dokumentationen av extra anpassningar sker i ett fritextfält. Detta fält får inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna."

Beskrivning av extra anpassningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: