👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖVRIG PERSONAL STORA HÖGASKOLAN 2019/2020

Skapad 2019-08-06 03:23 av Ann Simonsen
Mall för individuella utvecklingsplaner för övrig personal på Stora Högaskolan
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mina uppdrag

Lärare på Stora Högaskolan

är förtrogen med och följer de kommunala och nationella styrdokumenten,

sätter barnet/eleven i centrum,

är lyhörd och har inlevelseförmåga, kommunicerar, tar ansvar och skapar ett gott arbetsklimat,

ansvarar för planering och genomförandet av den pedagogiska verksamheten,

dokumenterar, följer upp och utvärderar,

håller sig informerad om senaste forskningsrön,

medverkar i skolans utveckling och

tar ansvar för den personliga kompetensutvecklingen.


Ledorden för arbetet i kommunen är

Helhetssyn - Öppenhet - Delaktighet

Uppdrag

Medarbetarsamtal

Mina mål
Utvecklingsområden
Arbetet med Stora Högaskolans läsårsmål
Arbetssituation
Förväntningar samarbete personal-personal och personal-rektor - Vi har en öppen och konstruktiv kommunikation för att skapa ett positivt och tillåtande klimat - Vi respekterar gemensamma överenskommelser och är öppna för diskussioner och förbättringsarbete - Vi skapar utrymme för att kunna ventilera känslor och åsikter - Vi jobbar för att skapa en "vi-känsla" med all personal på Stora Högaskolan - Vi stöttar varandra och hjälps åt att se möjligheter

Lönesamtal

Hur ser du på din prestation utifrån dessa områden? Bedöm och ge exempel: