👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baronbackarnas förskolor, samtalsmall HÖST

Skapad 2019-08-08 08:21 av Lise-Lott Windefelt
Utvecklingssamtal under höstterminen
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Under utvecklingssamtalet kommer vi beskriva barnets trivsel och nuläget i förskolan.

Vi beskriver vår undervisning och hur vi arbetar med barngruppen och det enskilda barnet just nu.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet kommer vi beskriva nuläget och sedan fokusera på framtiden.

På höstens utvecklingssamtal kommer ni som vårdnadshavare att få berätta om ert barn, dess intressen och behov. 

 

För att samtalet ska bli så bra som möjligt vill vi att ni kommer förberedda och lämnar syskon hemma.

Meddela i god tid om ni ej kan komma till samtalet.

Utvecklingssamtalet är cirka 30 minuter långt.

Om samtalet sker under förskolans öppettider får barnet vara på förskolan.

Vi som arbetar i förskolan har tystnadsplikt.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskola och hem ska samarbeta för att skapa bästa möjligheter för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt efter sina förutsättningar. Förskolan ska skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Målen för förskolans utbildning, enligt LPFÖ-18, ska vara tydliga för er vårdnadshavare, det är en förutsättning för att skapa förståelse för förskolans uppdrag samt möjliggöra delaktighet och inflytande.

Vi vill att ni funderar och svarar på följande frågor inför samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här dokumenterar vi nuläget i förskolan - helhetsintrycket.

Trivsel, lek och kamratrelationer
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Så här planerar vi för att utmana, stimulera och bredda barnens nuvarande kunnande och intressen.
Namn
Kommentar…

Syftet med överenskommelse är att utifrån barnets bästa beskriva hur vi ska uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling utifrån läroplanens mål.

Här kan vi också beskriva hur förskola och hem kommer att samarbeta.

Överenskommelsen utvärderas vid nästkommande utvecklingssamtal.

 

I förskolan skapar vi förutsättningar genom att:
Som vårdnadshavare kan jag/vi bidra genom att: